MEKLĒT

Tiesas sekretārs. Prasības un pienākumi

Tiesas sēdes sekretārs ir sarežģīts un ļotiatbildīgā amats. Faktiski tieši tā ir tā persona, kura tajā laikā veic tiesas sēdes protokola uzturēšanu, kā arī vairāku citu normatīvo dokumentu sagatavošanu un vadīšanu šajā lietā.

tiesas sekretārs
Saskaņā ar standarta darba aprakstu, šādsierēdnis savā darbā būtu jāvadās pēc Krievijas Federācijas konstitūcijas, kā arī vairākiem federāliem likumiem, kas norāda uz viņa pienākumiem un tiesībām, Prezidenta dekrētiem, valdības un Augstākās tiesas lēmumiem. Turklāt darbā, kādam jābūt sapulces dalībniekam, būtu jāatsaucas uz oficiālo tiesu rutīnu un īpašiem darba noteikumiem. Ja kāda iemesla dēļ sekretārs nav klāt, viņu aizstāj - tiesneša palīga pienākumus.

tiesas sēdes sekretāra darba apraksts
Vairumā gadījumu sekretāra amatsPersonas ar juridisko vai juridisko augstāko izglītību saņem tiesas sēdi. Tajā pašā laikā pretendentam jāzina valsts tiesību akti, reglamentējošie noteikumi, informācijas apstrādes procedūra, darba aizsardzības noteikumi un ugunsdrošības pamats, kā arī jāspēj šīs zināšanas pielietot praksē. Nākotnes tiesas ierēdnis pirms sākat, lai izpildītu savus pienākumus, būtu iepazinušies ar darba aprakstu, biroja ikdienas izmēģinājumu un standarta noteikumiem lietišķajā etiķetē. Starp prasmēm, kas būtu raksturīgi šādam darbiniekam - spēja analizēt, izstrādāt plānu konkrētām darbībām, lai strādātu ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, lai uzreiz pieņemt lēmumus un īstenot tos pielāgot konkrētai situācijai un jāmeklē jaunas pieejas problēmu risināšanā saprātīgi piešķirt savu laiku, kā arī pašu metodes savstarpējās attiecības. Ir arī svarīgi zināt, kā vadīt biznesa sarunas, strādāt ar datoru, uzlabot prasmes, un tā tālāk.

tiesneša palīga pienākumi
Tiesas sekretāra ierastais darba apraksts apraksta viņa sekojošus pienākumus:

- pētījuma dalībnieku izpēte;

- informatīvā dokumentā ievadīt informāciju par lietas sagatavošanu;

- to lietu sarakstu saraksta sagatavošana un izvietošana, kas tiek piešķirti izskatīšanai īpašā informācijas stendā;

- pārbaudīt tiesas zāles un aprīkojuma gatavību izmēģinājuma sākšanai;

- pārbaudīto pieprasīto personu izskats, ziņojums par tiesas sēdes dalībnieku klātbūtni, paskaidrojot neierašanās iemeslus, ja tādi ir;

- visu tiesneša rīkojumu izpilde saistībā ar tiesas procesa organizēšanu;

- sanāksmes protokola uzturēšana un izpilde;

- Ja tiesu nevar ievēlēt noteiktajā laikā, tiesas sesijas sekretārs paziņo dalībniekiem par lietas atlikšanu;

- sagatavot un nosūtīt ieinteresētajām personām tiesu dokumentu kopijas par lietu noteiktā termiņā.

Turklāt tiesas sēdes sekretārs iriepazīstināt tiesas procesa dalībniekus ar lietas protokolu un materiāliem, kā arī iesniegt lietas un visus materiālus pēc to izskatīšanas. Ja tiesneša palīgs nav klāt, sekretārs var daļēji pildīt savus pienākumus. Ņemiet vērā, ka uzskaitītie pienākumi ir standarti, taču dažādās tiesās tie var atšķirties atkarībā no viņu darba noteikumiem.

  • Reitings: