MEKLĒT

Nodokļu administrēšana un tās attīstības tendences

Nodokļu administrēšana ir valsts iestāžu nodokļu sistēmas pārvaldīšanas sistēma.

Saskaņā ar nodokļu administrāciju (HA) sekolai saprastu nepārtraukti mainīgo dinamisko procesu, kas koordinē visu nodokļu iestāžu darbu mūsdienu tirgus ekonomikas diktētajos apstākļos.

Nodokļu administrēšana ir darbībaīpašas valdības iestādes un valsts vara, kuras mērķis ir ieviest pieņemtos likumus par nodokļiem un nodevām, kā arī kontrolēt nodokļu sistēmas darbību.

No darbības pareizības un konsekvences galu galā ir atkarīga kādas valsts fiskālās politikas veiksme vai neveiksme.

Nodokļu administrēšanas elementi ir:

- nodokļu iestāžu hierarhija vai struktūra;

- nodokļu iestāžu pienākumi un tiesības;

- noteikta kārtība nodokļu pārskatu vākšanai, apstrādei un kontrolei;

- nodokļu atvieglojumu piešķiršana un atbilstošu sankciju piemērošana;

- nodokļu statistikas apkopošana un uzturēšana, ārējo nodokļu attiecību regulēšana ar valstīm.

Nodokļu administrēšana makro līmenī ir jāatrisina šādas problēmas:

- analizēt nodokļu makroekonomikas procesus un izstrādāt sākotnējos datus to nākotnes attīstības prognozēšanai;

- novērtēt ekonomisko makroekonomisko rādītāju faktisko vērtību novirzes no prognozētajiem, norādīt neatbilstības iemeslus;

- veikt detalizētu (tuvākajā nākotnē) un konceptuālo (turpmākai perspektīvai) nodokļu tiesību aktu izstrādi un pilnveidošanu.

AT uzdevumi mikrolīmenī:

- ieviest pieņemtos nodokļu likumus;

- nodrošināt nodokļu iestāžu ikdienas darbību, iekasējot nodokļus un nodevas budžetā;

- Izstrādāt un veikt organizatoriskus pasākumus, lai palielinātu nodokļu iestāžu efektivitāti.

Saskaņā ar darbības efektivitātes kritērijunodokļu administrēšana tiek saprasta kā nodokļu un nodevu mobilizācija tajās summās, kas ir zinātniski pamatotas, vienlaikus samazinot izmaksas par valsts nodokļu sistēmas darbības saglabāšanu.

Nodokļu administrēšana mūsdienu apstākļos pastāvīgi jāuzrauga šādi procesi:

  • nemainīgs nodokļu mobilizācijas līmenis;
  • pārredzama un taisnīgakas paredz samazināt nodokļu maksātāju izmaksas par nodokļu tiesību aktu kvalitatīvu izpildi un radot viņiem visērtākos nodokļu maksājumus;
  • nodrošinot vienādus un taisnīgus nodokļu nosacījumus tādām juridiskām personām, kas darbojas vienā un tajā pašā uzņēmējdarbības vienībā.

Nodokļu administrēšanas principi

Šodien NA balstās uz šādiem pamatprincipiem:

  • taisnīgums;
  • pārredzamība un paredzamība;
  • efektivitāte.

Analizējot HA attīstības tendences, to varTajā secināts, ka tas ir nepieciešams, lai veiktu visaptverošu reformu trīs savstarpēji komponentiem, lai panāktu maksimālu ietekmi un ilgtspējību nodokļu potenciālu - budžeta sistēmu, nodokļu politiku un nodokļu administrāciju.

Nesen liela mērogapasākumi reorganizācijas darbības struktūru Nodokļu dienesta un veica izstrādāt integrētu modeli darbības nodokļu iestādēm. Īpaša uzmanība tiek pievērsta tulkot praksē tādu samonachisleniya kā šāds mehānisms, kas atbilst nodokļu sistēmas attīstītajās valstīs principu. Ja liela daļa no nodokļu maksātājiem labprātīgi izpildīt savas saistības pret valsti, nodokļu sistēma nespēj tikt galā ar saviem pienākumiem. Nodokļu administrācija būs efektīva tikai tad, ja tā ir balstīta uz skaidru tiesisko regulējumu, kas izveidota tehnoloģija darbojas, kā arī skaidru skatu nodokļu maksātājiem, ka viņi var sagaidīt no nodokļu sistēmas.

  • Reitings: