MEKLĒT

Krievijas Federācijas nodokļu dienests: struktūra un galvenās funkcijas

Nodokļi kā centrālā iestādebudžeta ieņēmumu veidošanai nav tik ilga vēsture (līdz 200 gadiem). Šīs zinātnes izcelsme notika 16. gadsimtā, bet tā galvenokārt tika attīstīta Krievijā 18. gadsimta sākumā. Un šis stimuls bija Dekrētu par nodokļu iekasēšanu publikācija Pētera I valdīšanas laikā.

Nodokļu iestāžu struktūra

nodokļu dienests
Krievijas Federācijas nodokļu dienestam ir vertikāla struktūra,kas nodrošina iesniegšanu no apakšas uz augšu. Tās sastāvdaļas ir: centrālais dienesta aparāts, starpreģionālās, teritoriālās struktūrvienības (apgabala līmenis) un rajonu līmeņa pārbaudes.

Centrālā iestāde ir strukturālaapakšnodalījumi (vadība), kas ir sadalīti, lai veiktu pamatfunkcijas. Piemēram, tas ir nodokļu kontroles pārvaldība, lielo maksātāju administrēšana utt.

Šī valsts iestāde ir pakļauta RF Finanšu ministrijai. Tās sistēmā ietilpst šādas pakārtotās organizācijas:

- Pētniecības un attīstības centrs;

- Attīstības institūts;

- izglītības un veselības aprūpes iestādes.

Teritoriālās iestādes var ietvert:

- nodokļu pakalpojumu pārvaldība Krievijas Federācijas subjektiem;

- Nodokļu dienesta starpreģionālā inspekcija;

- rajona un starppilsētu līmeņa pārbaudes.

Nodokļu iestāžu galvenās funkcijas

nodokļu dienesta oficiālā vietne
Federālais nodokļu dienests irto izpildinstitūciju struktūru, kas veic kontroli un kontroli attiecībā uz atbilstību attiecīgajiem Krievijas tiesību aktiem, aprēķina ticamību un obligāto iemaksu maksājuma pilnīgumu budžetā, kā arī atbilstību ārvalstu valūtas tiesību aktiem. Šī pakalpojuma funkcija ietver tabakas, alkohola un alkohola saturošu produktu ražošanas un apgrozījuma pārvaldīšanu.

Šīs iestādes veic valstikomercuzņēmumu reģistrācija juridisko personu un individuālo uzņēmēju veidā. Nodokļu maksātāju bankrota gadījumā nodokļu dienests ir valsts ar prasījumiem par naudas saistību samaksu un citiem maksājumiem.

Nodokļu iestādes vadība

Vadītājs ir šīs institūcijas vadītājs, kuru valdība ieceļ un atbrīvo no amata, iesniedzot Krievijas Federācijas Finanšu ministriju.

federālais nodokļu dienests
Viņš ir atbildīgs par dienestam uzticēto funkciju un uzdevumu pilnīgu un savlaicīgu izpildi.

Federālais nodokļu dienestsvadība ir arī vietniekiem galvas, kas ieceļ amatā un atbrīvo no ministra priekšlikumu, ir iecelts vadītājs centrālajai iestādei.

Galvenie uzdevumi

Nodokļu dienestam ir jāpilda galvenais uzdevums- uzraudzīt atbilstību nodokļu tiesību aktiem, aprēķinu ticamību un obligāto maksājumu samaksas savlaicīgumu, kurus regulē attiecīgie Krievijas tiesību akti. Nevajadzētu aizmirst par valūtas kontroli, kas tiek veikta arī saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par šīs nozares regulējumu.

Nodokļu dienests, papildus pašreizējamtiesību aktos noteiktajā kārtībā jāsaglabā saimniecisko vienību reģistrs, jāinformē maksātāji par normatīvo aktu izmaiņām, bezmaksas maksas aprēķināšanas un maksāšanas kārtību. Ja maksātājam ir pārmaksāts viņa personīgajā kontā (pārmaksātas summas), nodokļu iestāde atmaksās tos vai ieskaitu. Šīs iestādes pienākums ir ievērot nodokļu noslēpumus.

Nodokļu pakalpojuma oficiālā vietne

Saistībā ar pastāvīgajām izmaiņām Krievijas likumdošanā nodokļu maksātājiem vienkārši nav laika sekot inovācijām.

Federālā nodokļu dienesta inspekcija
Tādēļ šī funkcionālā atbildībaiestāde regulāri atjaunina datubāzi. Lai atvieglotu šo procesu, attiecīgajai struktūrvienībai instruēta vadība, lai izveidotu oficiālu nodokļu dienesta vietni (nalog.ru). Šis resurss ir pietiekami efektīvs instruments veiksmīgas nodokļu politikas īstenošanai Krievijas teritorijā. Ar savu palīdzību nodokļu maksātāji tiek iepazīstināti ar ziņām nodokļu jomā, tiek apstrīdēti strīdīgie jautājumi, tiek sniegta pilnīga informācija par ziņošanas institūciju iesniegšanas pabeigšanu un iesniegšanas kārtību, deklarējot ienākumus. Arī šajā vietnē tiek reģistrēta gan juridiskā, gan fiziskā persona.

Resursu lapā var atrast kontaktu numurus, adreses un citu informāciju par funkcionējošām struktūrvienībām un struktūrvienībām.

Mijiedarbība ar nodokļu maksātājiem

Nodokļu pakalpojumi, kā minēts iepriekš, veic fiskālās funkcijas. Papildus administratīvo pakalpojumu nodrošināšanai viņas pienākumos ietilpst attiecīgo tiesību aktu atbilstības pārraudzība.

nodokļu inspekcija
Pēdējo funkciju kvalitātes nodrošināšanai ir nodokļu kontroles vienības, kas pazīstamas kā revīzija.

Atbild par pārbaudifederālais nodokļu dienests rajona līmenī. Tomēr pastāv daži noteikumi - komersantu sarežģītas dokumentārās pārbaudes nevajadzētu veikt vairāk kā vienu reizi gadā. Pamatojoties uz šādu pārbaužu rezultātiem, konstatē dažus pārkāpumus, tiek iekasētas papildu nodokļu saistības, par kurām maksātājam ir jāmaksā budžetā.

  • Reitings: